Welcome

Welcome to JawaTeX.org

You may use the demo account to login (login name: demo | password :demo) and create embedded Javanese HTML.
You may also use demo link to translate your Latin/Roman documents to Javanese Script.

Login (login name: demo | password :demo) dapat digunakan untuk menuliskan aksara Jawa dalam HTML
Atau dapat menggunakan link demo untuk melakukan transliterasi.

news:
1/6/2013
Transliterasi dapat dilakukan secara langsung melalui menu "Isi Form" atau "Upload File" di menu sebelah kiri

Aksara Jawa dari auzzxtu

auzzxtu loans no credit check 8]]] money mutual LGLgf payday loans >:]] payday loans 8]]] ---> \jawa{\ha\hu\gb{\za}\z\ksa\Tu\kdr\ha\hre\f\smd\ptk\gb{\ha\ta\ta}\p\tda\pa\ya\Da\yE\Lo\ha\na\Si\gb{\la}\p\ttk\co\m\ptk\ldr\lo\ha\gb{\na}\s\no\cre\di\t\ca\He\gb{\ca}\k\kdr\ha\ldr\8\rks\rks\rks\kdr\ha\hre\f\smd\ptk\gb{\ha\ta\ta}\p\tda\pa\ya\Da\yE\Lo\ha\na\Si\gb{\la}\k\ttk\co\m\ptk\ldr\mo\ne\ya\Mu\tu\ha\l\kdr\ha\ldr\gb{\la\ga\la\ga}\f\kdr\ha\hre\f\smd\ptk\gb{\ha\ta\ta}\p\tda\pa\ya\Da\yE\Lo\ha\na\Si\gb{\la}\ha\pk\ttk\co\m\ptk\ldr\pa\ya\Da\yE\Lo\ha\gb{\na}\s\kdr\ha\ldr\ldr\tda\rks\rks\kdr\ha\hre\f\smd\ptk\gb{\ha\ta\ta}\p\tda\pa\ya\Da\yE\Lo\ha\na\Si\gb{\la}\t\ttk\co\m\ptk\ldr\pa\ya\Da\yE\Lo\ha\gb{\na}\s\kdr\ha\ldr\8\rks\rks\]}

hasil dalam file pdf---> disini

Aksara Jawa dari rvxktzk

rvxktzk mobile loans tnChbg money mutual 5069 online payday loan >:-OOO online installment loans 2829 ---> \jawa{\gb{\ra\va\ksa\ka\ta\za}\k\kdr\ha\hre\f\smd\ptk\gb{\ha\ta\ta}\p\tda\pa\ya\Da\yE\Lo\ha\na\Si\gb{\la}\d\ttk\co\m\ptk\ldr\mo\bi\le\lo\ha\gb{\na}\s\kdr\ha\ldr\gb{\ta\na\ca\ha\ba}\g\kdr\ha\hre\f\smd\ptk\gb{\ha\ta\ta}\p\tda\pa\ya\Da\yE\Lo\ha\na\Si\lo\ttk\co\m\ptk\ldr\mo\ne\ya\Mu\tu\ha\l\kdr\ha\ldr\tda\5\0\6\9\tda\kdr\ha\hre\f\smd\ptk\gb{\ha\ta\ta}\p\tda\pa\ya\Da\yE\Lo\ha\na\Si\lu\ttk\co\m\ptk\ldr\ho\na\Li\ne\pa\ya\Da\yE\Lo\ha\n\kdr\ha\ldr\ldr\tda\min\O\ho\ho\kdr\ha\hre\f\smd\ptk\gb{\ha\ta\ta}\p\tda\pa\ya\Da\yE\Lo\ha\na\Si\gb{\la}\l\ttk\co\m\ptk\ldr\ho\na\Li\ne\hi\na\Sa\Ta\l\la\Me\gb{\na}\t\lo\ha\gb{\na}\s\kdr\ha\ldr\tda\2\8\2\9\:}

hasil dalam file pdf---> disini

Aksara Jawa dari praktik

praktik pidato iku gedhe banget mupamgate. saben praktik pidato iku mesthi nduweni pengalaman kang paling nyengsemake ati. saya kulina anggone praktik pidato, mbuh iku gladhe utawa oraktik pidato temenan bakal saya akeh pengalamanbatin kang diduweni. saka pengalaman batin mau pamicara nemokake cara cara pidato sing efektif lan nyenengake. saya akeh daya pikat kang ditemokake lan saya kerep dipraktike, bakal saya akeh pengalaman pamaos.

wis ora mokal meneh, yen praktik pidato iku kaya obat kuwat kanggo mbangun rasa percaya dhiri. yen rasa percaya dhiri mau wis gedhe, pamicara bisa ngayahi tugas kanthi tenang tanpa ana godha (kaya rasa isin), wedi lan grogi. percaya dhiri mau kang dadi modal pisanan kanggo nggayuh keberhasilan pidato. mula supaya mahir lan trampil pidato, panjenengan kudu nglakoni praktik pidato.---> \jawa{\pra\ka\Ti\ka\Pi\da\to\hi\ku\ge\dhe\ba\nge\ta\Mu\pa\ma\Ga\te\ttk\sa\be\na\Pra\ka\Ti\ka\Pi\da\to\hi\ku\me\sa\THi\na\Du\we\ni\pe\nga\la\ma\na\Kang\pa\ling\nyeng\se\ma\ke\ha\ti\ttk\sa\ya\ku\li\na\hang\go\ne\pra\ka\Ti\ka\Pi\da\to\kma\ma\Buh\hi\ku\ga\La\dhe\hu\ta\wa\ho\ra\ka\Ti\ka\Pi\da\to\te\me\na\na\Ba\ka\la\Sa\ya\ha\keh\pe\nga\la\ma\na\Ba\ti\na\Kang\di\du\we\ni\ttk\sa\ka\pe\nga\la\ma\na\Ba\ti\na\Ma\hu\pa\mi\ca\ra\ne\mo\ka\ke\ca\ra\ca\ra\pi\da\to\sing\he\ffe\ka\Ti\fa\La\na\NYe\ne\nga\ke\ttk\sa\ya\ha\keh\da\ya\pi\ka\ta\Kang\di\te\mo\ka\ke\la\na\Sa\ya\ke\re\pa\Di\pra\ka\Ti\ke\kma\ba\ka\la\Sa\ya\ha\keh\pe\nga\la\ma\na\Pa\ma\ho\s\ttk</p>
<p>\wi\sE\Ho\ra\mo\ka\la\Me\neh\kma\ye\na\Pra\ka\Ti\ka\Pi\da\to\hi\ku\ka\ya\ho\ba\ta\Ku\wa\ta\Kang\go\ma\Ba\ngu\na\Ra\sa\per\ca\ya\dhi\ri\ttk\ye\na\Ra\sa\per\ca\ya\dhi\ri\ma\hu\wi\sa\Ge\dhe\kma\pa\mi\ca\ra\bi\sa\nga\ya\hi\tu\ga\sa\Ka\na\THi\te\nang\ta\na\Pa\ha\na\go\dha\lkr\ka\ya\ra\sa\hi\si\n\rkr\kma\we\di\la\nE\Gro\gi\ttk\per\ca\ya\dhi\ri\ma\hu\kang\da\di\mo\da\la\Pi\sa\na\na\Kang\go\nga\Ga\yuh\ke\ber\ha\si\la\na\Pi\da\to\ttk\mu\la\su\pa\ya\ma\hir\la\na\Tra\ma\Pi\la\Pi\da\to\kma\pa\na\Je\ne\nga\na\Ku\du\nga\La\ko\ni\pra\ka\Ti\ka\Pi\da\to\ttk}

hasil dalam file pdf---> disini

Aksara Jawa dari praktik

praktik pidato iku gedhe banget mupamgate. saben praktik pidato iku mesthi nduweni pengalaman kang paling nyengsemake ati. saya kulina anggone praktik pidato, mbuh iku gladhe utawa oraktik pidato temenan bakal saya akeh pengalamanbatin kang diduweni. saka pengalaman batin mau pamicara nemokake cara cara pidato sing efektif lan nyenengake. saya akeh daya pikat kang ditemokake lan saya kerep dipraktike, bakal saya akeh pengalaman pamaos.

wis ora mokal meneh, yen praktik pidato iku kaya obat kuwat kanggo mbangun rasa percaya dhiri. yen rasa percaya dhiri mau wis gedhe, pamicara bisa ngayahi tugas kanthi tenang tanpa ana godha (kaya rasa isin), wedi lan grogi. percaya dhiri mau kang dadi modal pisanan kanggo nggayuh keberhasilan pidato. mula supaya mahir lan trampil pidato, panjenengan kudu nglakoni praktik pidato.---> \jawa{\pra\ka\Ti\ka\Pi\da\to\hi\ku\ge\dhe\ba\nge\ta\Mu\pa\ma\Ga\te\ttk\sa\be\na\Pra\ka\Ti\ka\Pi\da\to\hi\ku\me\sa\THi\na\Du\we\ni\pe\nga\la\ma\na\Kang\pa\ling\nyeng\se\ma\ke\ha\ti\ttk\sa\ya\ku\li\na\hang\go\ne\pra\ka\Ti\ka\Pi\da\to\kma\ma\Buh\hi\ku\ga\La\dhe\hu\ta\wa\ho\ra\ka\Ti\ka\Pi\da\to\te\me\na\na\Ba\ka\la\Sa\ya\ha\keh\pe\nga\la\ma\na\Ba\ti\na\Kang\di\du\we\ni\ttk\sa\ka\pe\nga\la\ma\na\Ba\ti\na\Ma\hu\pa\mi\ca\ra\ne\mo\ka\ke\ca\ra\ca\ra\pi\da\to\sing\he\ffe\ka\Ti\fa\La\na\NYe\ne\nga\ke\ttk\sa\ya\ha\keh\da\ya\pi\ka\ta\Kang\di\te\mo\ka\ke\la\na\Sa\ya\ke\re\pa\Di\pra\ka\Ti\ke\kma\ba\ka\la\Sa\ya\ha\keh\pe\nga\la\ma\na\Pa\ma\ho\s\ttk</p>
<p>\wi\sE\Ho\ra\mo\ka\la\Me\neh\kma\ye\na\Pra\ka\Ti\ka\Pi\da\to\hi\ku\ka\ya\ho\ba\ta\Ku\wa\ta\Kang\go\ma\Ba\ngu\na\Ra\sa\per\ca\ya\dhi\ri\ttk\ye\na\Ra\sa\per\ca\ya\dhi\ri\ma\hu\wi\sa\Ge\dhe\kma\pa\mi\ca\ra\bi\sa\nga\ya\hi\tu\ga\sa\Ka\na\THi\te\nang\ta\na\Pa\ha\na\go\dha\lkr\ka\ya\ra\sa\hi\si\n\rkr\kma\we\di\la\nE\Gro\gi\ttk\per\ca\ya\dhi\ri\ma\hu\kang\da\di\mo\da\la\Pi\sa\na\na\Kang\go\nga\Ga\yuh\ke\ber\ha\si\la\na\Pi\da\to\ttk\mu\la\su\pa\ya\ma\hir\la\na\Tra\ma\Pi\la\Pi\da\to\kma\pa\na\Je\ne\nga\na\Ku\du\nga\La\ko\ni\pra\ka\Ti\ka\Pi\da\to\ttk}

hasil dalam file pdf---> disini

Aksara Jawa dari aku

aku---> \jawa{\ha\ku}

hasil dalam file pdf---> disini

Aksara Jawa dari usmmmmg

usmmmmg online payday loan >:-OOO mobile loans ifmPBd money mutual >:-[ online installment loans BNgkN ---> \jawa{\hu\gb{\sa\ma\ma\ma\ma}\g\kdr\ha\hre\f\smd\ptk\gb{\ha\ta\ta}\p\tda\pa\ya\Da\yE\Lo\ha\na\Si\lu\ttk\co\m\ptk\ldr\ho\na\Li\ne\pa\ya\Da\yE\Lo\ha\n\kdr\ha\ldr\ldr\tda\min\O\ho\ho\kdr\ha\hre\f\smd\ptk\gb{\ha\ta\ta}\p\tda\pa\ya\Da\yE\Lo\ha\na\Si\gb{\la}\d\ttk\co\m\ptk\ldr\mo\bi\le\lo\ha\gb{\na}\s\kdr\ha\ldr\hi\gb{\fa\ma\pa\ba}\d\kdr\ha\hre\f\smd\ptk\gb{\ha\ta\ta}\p\tda\pa\ya\Da\yE\Lo\ha\na\Si\lo\ttk\co\m\ptk\ldr\mo\ne\ya\Mu\tu\ha\l\kdr\ha\ldr\ldr\tda\min\lks\kdr\ha\hre\f\smd\ptk\gb{\ha\ta\ta}\p\tda\pa\ya\Da\yE\Lo\ha\na\Si\gb{\la}\l\ttk\co\m\ptk\ldr\ho\na\Li\ne\hi\na\Sa\Ta\l\la\Me\gb{\na}\t\lo\ha\gb{\na}\s\kdr\ha\ldr\gb{\ba\nga\ka}\n}

hasil dalam file pdf---> disini

Aksara Jawa dari Yogi

Yogi Dwi Pramono---> \jawa{\yo\gi\da\Wi\mpra\mo\no}

hasil dalam file pdf---> disini

Aksara Jawa dari Bayu

Bayu Wisnu pratama ---> \jawa{\mba\yu\wi\sa\Nu\pra\ta\ma}

hasil dalam file pdf---> disini

Aksara Jawa dari mlaku

mlaku mlaku neng kali kecebur dipangan iwak lele---> \jawa{\ma\La\ku\ma\La\ku\neng\ka\li\ke\ce\bur\di\pa\nga\na\Hi\wa\ka\Le\le}

hasil dalam file pdf---> disini

Syndicate content