Welcome

Welcome to JawaTeX.org

You may use the demo account to login (login name: demo | password :demo) and create embedded Javanese HTML.
You may also use demo link to translate your Latin/Roman documents to Javanese Script.

Login (login name: demo | password :demo) dapat digunakan untuk menuliskan aksara Jawa dalam HTML
Atau dapat menggunakan link demo untuk melakukan transliterasi.

news:
1/6/2013
Transliterasi dapat dilakukan secara langsung melalui menu "Isi Form" atau "Upload File" di menu sebelah kiri

Aksara Jawa dari pariwisata

pariwisata budhaya---> \jawa{\pa\ri\wi\sa\ta\bu\dha\ya}

hasil dalam file pdf---> disini

Aksara Jawa dari Srupat

Srupat sruput ngombe wedang---> \jawa{\msru\pa\ta\Sru\pu\tE\NGo\ma\Be\we\dang}

hasil dalam file pdf---> disini

Aksara Jawa dari Garments

Garments supplier---> \jawa{\mgar\me\gb{\na\ta}\s\su\pa\Pa\Li\her}

hasil dalam file pdf---> disini

Aksara Jawa dari VANKKAM,

VANKKAM, Garments supplier---> \jawa{\va\n\ka\Ka\m\kma\mgar\me\gb{\na\ta}\s\su\pa\Pa\Li\her}

hasil dalam file pdf---> disini

Aksara Jawa dari M.zudi

M.zudi hariyanto---> \jawa{\ma\ttk\zu\di\ha\ri\ya\nE\To}

hasil dalam file pdf---> disini

Aksara Jawa dari Zhudi

Zhudi---> \jawa{\za\Hu\di}

hasil dalam file pdf---> disini

Aksara Jawa dari praktik

praktik pidato iku gedhe banget mupamgate. saben praktik pidato iku mesthi nduweni pengalaman kang paling nyengsemake ati. saya kulina anggone praktik pidato, mbuh iku gladhe utawa oraktik pidato temenan bakal saya akeh pengalamanbatin kang diduweni. saka pengalaman batin mau pamicara nemokake cara cara pidato sing efektif lan nyenengake. saya akeh daya pikat kang ditemokake lan saya kerep dipraktike, bakal saya akeh pengalaman pamaos.
wis ora mokal meneh, yen praktik pidato iku kaya obat kuwat kanggo mbangun rasa percaya dhiri. yen rasa percaya dhiri mau wis gedhe, pamicara bisa ngayahi tugas kanthi tenang tanpa ana godha (kaya rasa isin), wedi lan grogi. percaya dhiri mau kang dadi modal pisanan kanggo nggayuh keberhasilan pidato. mula supaya mahir lan trampil pidato, panjenengan kudu nglakoni praktik pidato.
---> \jawa{\pra\ka\Ti\ka\Pi\da\to\hi\ku\ge\dhe\ba\nge\ta\Mu\pa\ma\Ga\te\ttk\sa\be\na\Pra\ka\Ti\ka\Pi\da\to\hi\ku\me\sa\THi\na\Du\we\ni\pe\nga\la\ma\na\Kang\pa\ling\nyeng\se\ma\ke\ha\ti\ttk\sa\ya\ku\li\na\hang\go\ne\pra\ka\Ti\ka\Pi\da\to\kma\ma\Buh\hi\ku\ga\La\dhe\hu\ta\wa\ho\ra\ka\Ti\ka\Pi\da\to\te\me\na\na\Ba\ka\la\Sa\ya\ha\keh\pe\nga\la\ma\na\Ba\ti\na\Kang\di\du\we\ni\ttk\sa\ka\pe\nga\la\ma\na\Ba\ti\na\Ma\hu\pa\mi\ca\ra\ne\mo\ka\ke\ca\ra\ca\ra\pi\da\to\sing\he\ffe\ka\Ti\fa\La\na\NYe\ne\nga\ke\ttk\sa\ya\ha\keh\da\ya\pi\ka\ta\Kang\di\te\mo\ka\ke\la\na\Sa\ya\ke\re\pa\Di\pra\ka\Ti\ke\kma\ba\ka\la\Sa\ya\ha\keh\pe\nga\la\ma\na\Pa\ma\ho\s\ttk<br />
\wi\sE\Ho\ra\mo\ka\la\Me\neh\kma\ye\na\Pra\ka\Ti\ka\Pi\da\to\hi\ku\ka\ya\ho\ba\ta\Ku\wa\ta\Kang\go\ma\Ba\ngu\na\Ra\sa\per\ca\ya\dhi\ri\ttk\ye\na\Ra\sa\per\ca\ya\dhi\ri\ma\hu\wi\sa\Ge\dhe\kma\pa\mi\ca\ra\bi\sa\nga\ya\hi\tu\ga\sa\Ka\na\THi\te\nang\ta\na\Pa\ha\na\go\dha\lkr\ka\ya\ra\sa\hi\si\n\rkr\kma\we\di\la\nE\Gro\gi\ttk\per\ca\ya\dhi\ri\ma\hu\kang\da\di\mo\da\la\Pi\sa\na\na\Kang\go\nga\Ga\yuh\ke\ber\ha\si\la\na\Pi\da\to\ttk\mu\la\su\pa\ya\ma\hir\la\na\Tra\ma\Pi\la\Pi\da\to\kma\pa\na\Je\ne\nga\na\Ku\du\nga\La\ko\ni\pra\ka\Ti\ka\Pi\da\to\ttk}

hasil dalam file pdf---> disini

Aksara Jawa dari test

test---> \jawa{\te\gb{\sa}\t}

hasil dalam file pdf---> disini

Aksara Jawa dari aku

aku---> \jawa{\ha\ku}

hasil dalam file pdf---> disini

Syndicate content