Aksara Jawa dari Anggondhelli

Aksara Jawa dari Nambakake

Aksara Jawa dari Nambak-hake

Aksara Jawa dari Ngedollake

Aksara Jawa dari Andondomake

Aksara Jawa dari Anggoleki

Aksara Jawa dari Ambunderri

Aksara Jawa dari Ngladossi

Aksara Jawa dari Ngladosi

Aksara Jawa dari Nyalammi

Syndicate content