Aksara Jawa dari menyang

Aksara Jawa dari Simbah

Aksara Jawa dari Karo

Aksara Jawa dari menyang

Aksara Jawa dari aku

Aksara Jawa dari alu

Aksara Jawa dari aku

aku dolan menyang gumul karo amir---> \jawa{\ha\ku\dO\la\na\Me\nyang\gu\mu\la\Ka\ro\ha\mir}

hasil dalam file pdf---> disini

Aksara Jawa dari Raden

Aksara Jawa dari Yasadipura

Aksara Jawa dari Ngabehi

Syndicate content